Hindi ko sinusubukan balikan ang nakaraan
-siguro nagsinungaling ako sa una kong sinabi.
Kasi sa bawat lingon ko, memorya natin, memorya mo!
At kahit anong bagong ako ang itakip ko sa lumang tayo,
humahantong parin sa mga alaalang matagal na dapat naglaho.

Advertisements