Sa pagdapo muli ng bubuyog-

sa bulaklak.

Manunumbalik ang pag-asa.

Mangangarap muli.

Sa pagdapo nito

mamumukadkad-

ang bulaklak,

na pinitasan ng galak.

 

Advertisements