Kasing banayad ng musikang huni

ng mga ibon- isang umagang lulukob

sa hiling kong tayo ay magkasama.

Nais na kasing init ng pagtangi ko’t pagsamba.

Gusto kong ikaw ang bubungad

sa bawat pagbukas ng aking araw.

Kahalintulad sa nais kong kayakap kita

sa gabi-gabing pagpikit ng dilim.

Kaya’t gagawan kita ng tula-

isang likhang silakbo ng aking nasa.

Na bibigkas sa nais ng puso kong aba;

binibini, kaluguran daka.