Ito’y nagiging palasyo

at ako ang prinsipeng

lulan ng boxershorts.

Kinukumutan ako

ng isang mainit na yakap-

mula sa aking nag-iisang

prinsesa, na damit ay punda.

Advertisements