Kagaya ng paglubog ng buwan,

ng pagtila ng ulan at muling

pagbuhos nito. Lahat may wakas,

at may muling umpisang

kailangang simulan. Mabubura

ang tuwa, matutuyo ang hinagpis

subalit hindi lang minsan

darating ang unos, ang bagyo-

na siyang pinagmumulan

ng pagsilip ng bahaghari.

Advertisements