Sinusuluan ng gabi

ang bintana ng silid.

Tila gumagabay

sa isang pighati.

Sa panahong tinatawag

na huli, kung saan

humihilik ang pagsisisi.

 

Advertisements