Buslo ng kaalaman

ang natanaw- pinitas.

Sinubukang tikman.

Taragis! ang pait

pala kapag nilasahan.

Buti pa ang mangmang,

walang muwang, natatamisan

sa mundong mapanlinlang.

 

 

 

Advertisements