Alam kong himala

ang hinihintay ko.

Hindi naman pumuputi

ang balahibo ng uwak.

Wala ring eklipse

upang silipin tayo ng buwan,

sa nalalabing dalawang araw.

Subalit walang imposible

sa taong nagmamahal.

Advertisements