Gamit ang toothpick,

puso sa  dibdib

ay aking pilit sinungkit!

 

Ginupit-gupit

ng napakaliliit,

gamit ang nailcutter

na may kalawanag sa gilid.

 

Tinadtad ko pa ng kampit,

at pinakulo sa maduming tubig

na tumatalamsik sa sobrang init.

 

At nang lumabot,

ito’y aking ibinalot,

sa telang piraso

ginupit mula sa kumot.

 

Pinasagasa ko sa trak!

Upang madurog -maglaho. Fuck!

Puso ko ngayo’y wasak na wasak.

 

Pero nakaka-inis!

Pagkat ang putang inang

pangalan mo, nakaukit parin.

sa bawat mumunting parte

ng lamog kong damdamin!

Advertisements