Paano ka magmamahal
ng hindi nagsasalita?
Walang masambit.
Walang maibusal, ni isang titik.

Pano nga ba magmahal
ang bulag, na walang paningin
ni hindi alam kung
nakikita ba ang hangin.

Ano nga ba ang naririnig
ng taong umiibig?
Anghel nga bang umaawit?
Ngunit paano ang mga walang pandinig.

Mainit ba o malamig?
Ang pakiramdam ng pag-ibig.
Ano ang lasa,
matamis ba o mapait?

Hindi ko masagot,
marahil kailan man
ay hindi ko mapagtatagumpayang
sagutin ang aking mga tanong.

Ngunit ito lang ang alam ko.
Nang minahal mo ako,
alam kong masaya ako.
Sayang hindi maisusulat.
Sayang hindi maibibigkas.

Sayang nasayang ng iniwam mo ako.

Advertisements