Tutulu ku luwa
papatak. Bagya-bagya
malalaso ku, king baya.

Sinindyan muku, uli
madalumdum ka bili.
Minaslag ing sala
mamate ku, kabang ika
titiman ka’t mayli.
Lalu kung menlati, lalati.

Makasubsub naku ngusu
king lapag.
Pundat naku sulu.
King sarili kung luwa,
kakawe naku. Ala ka
paring gewa.

Mamilang kung atlu,
mate naku. Lepitan muku,
kaswelu ko. Dapot,
kidkuran muku’t ebulan.
Ekapa mipasno, pete mu naku
agad muku pang pelitan.

Advertisements