Nung apapangan mu ing kilig,
kabsi ko!

Tune sininta ku,
king matsurang panaun.
King masanting a tau
King maling aksyun.

Text. Keni naku peglolon,
keti ke segut. Keti naku naman
sebyanang ena naku kaluguran.
Kayari ing mapilang jugjugan.
Pero sinabi ku, mabuktut ku lojon!

Oyta, lalu yang e pepakit.
Kurusan ku ata dila, mabuktut ku pin.

Nung apapangan mu ing kilig,
anggang misan naku dumanup-
eku paykabsi!

Advertisements