Mahigpit kong ipinikit
ang aking mga mata.
Hinihigop ang hangin
sumisibasib ng kanta.
Yumayakap, sa memorya
-banayad na nagbabalik.

Napangiti ako
sa haplos ng amihang
hangin; tumighaw
sa aking pangungulila.

Ngunit tumigpas
ang paligid, at ako
ay dumilat. Tumambad
sa aking paningin
ang nagbabadyang ulap.
Ito ang nag-ahon sa’kin
sa pagkalugmok ko
sa Ating gunita.

Nakita ko no’n ang dahon
-naglalambitin sa hangin.
Unti-unting bumababa,
bumabagsak, sa lupa.

Advertisements