Luluhod ako sa harapan ng altar

dudukutin sa aking bulsa ang pinag ipunan ko ng kay tagal

Isang taon? Dalawa, hindi ko mabilang.

Malamang buong buhay ko itong pinag isipan. Pinag laban.

Ilang bundok din ang aking tinawid

Isang Arayat? Dalawa, hindi ko mabilang,

Baka kulang pa ang Everest sa rurok ng aking tapang.

Pinataob ko ang habilin ng  hari ng gubat, ng reyna ng dagat

pati ang mabalasik na hanging bumubulong ng kaiba sa akin.

Pinaslang ko ang takot sa aking damdamin.

Binulag ko ang aking paningin.

Ginupit ko ang dila ng aking bibig,

at tinakpan ng bulak ang aking pandinig.

Masunod Ka lamang. Ngaun pwede naba?

Maari na ba akong mag propose?

Panginoon maaari ba kitang pakasalan?

Advertisements