Hindi siguro para sa ‘kin ang pagsusulat.

Para lang kasi akong pumipiga sa tuyong basahan,

Umaasang may tutulo. May mapipigang tubig.

Blanko, lagi nalang ito ang laman ng isip ko.

Kung hindi man, malamang magulo. Sabog.

Kaya siguro hindi nga para sa ‘kin ang pagsusulat

Pero masaya e, malaya. Sarili mo ang mundo.

Kaya kung hindi man para sa ‘kin ang pagsusulat,

Iiyak na lang ako. Malay natin mabasa ang basahan ko.

Advertisements